Hvilken betydning har ISO, WB og lysmåling for gengivelsen af den hvide sne på vinterbilleder?

Vi har fået dette spørgsmål:

Hej Mikkel.
Jeg ved du tog en fantastisk flot foto sidste vinter, som du også vandt en konkurrence med.
Så det kunne være fedt, hvis du ville komme med et indlæg om billeder. Vinterlandskabet (sne) jeg kunne godt tænke mig lidt råd ang. ISO, WB og lysmåling for at få hvid sne på billederne? På forhånd tak.
Dennis E. Vang

Svar:

Hej Dennis
Mange tak for dit gode spørgsmål – vintersæsonen nærmer sig jo ganske rigtigt, og selvom vi ikke måtte få sne i år, gælder principperne om fotografering af den hvide sne faktisk også i forhold til andre farver, så det er nyttig viden året rundt.

Billedet, du omtaler, og som vandt Lee-Filter USA’s konkurrence for brug af filterfunktion sidste vinter, er dette billede, som ses her:

Snelandskab

Med hensyn til ISO, som der spørges til, så har den ingen betydning for farvegengivelsen i billedet. Jeg anbefaler generelt, at man bruger så lav ISO som muligt for at højne billedkvaliteten.

Hvidbalancen anbefaler jeg, at man sætter på auto og så korrigerer efterfølgende i rawkonverteringen på computeren. Hvidbalancen kan ikke sættes på en standartindstilling, da lys og farver hele tiden ændrer sig. Man kan godt indstille den manuelt, som jeg gør, ved hvert enkelt billede, men det kræver en del øvelse i at vurderere lysforholdene fra situation til situation. Derfor vil det for de fleste være lettere og stadig give et tilfredsstillende resultat at lade kameraet selv styre det på auto.

Omkring eksponering/lysmåling, der er udfordringen i det viste billede, at sneen, som dækker landskabet, i sagens natur gør, at hovedparten er billedet er hvidt.

Her kommer først den hurtige og korte forklaring på, hvad man skal være opmærksom på:
Den hvide farve, som fylder billedet, ’snyder’ kameraet, som får det indtryk, at billedet er lysere, end det egentlig er. Derfor forsøger kameraet at lave billedet mørkere for at kompensere for de lyse farver, det oplever. Det resulterer i, at sneen bliver grå, grumset og kedelig. Derfor skal du lave en eksponeringskompensation, hvor du manuelt indstiller kameraet til at gøre billedet lysere, end det ville have gjort af sig selv. – Det vil sige, du udligner kameraets trang til at gøre billedet mørkere.

Dette gælder også, hvis det er et meget mørkt motiv, du fotograferer. For eksempel hvis du fotograferer en person foran en mørk baggrund. I det tilfælde vil den mørke farve fylde meget, og kameraet vil tro, at billedet er meget mørkt, og derved gøre det lidt lysere. Dette gør igen dit billede gråt og grumset og den person, som står foran den mørke baggrund, og som ikke er en del af den mørke farve, vil blive overeksponeret.

Mere om, hvordan du teknisk gør, senere! Nu kommer der først en mere teknisk forklaring for de mere hardcore foto-interesserede:
Alle farver fremkommer ved, at lys rammer en genstand og reflekteres. Alt efter hvor stærk en refleksion genstanden giver, reguleres vores oplevelse af farvens tone. En høj refleksion giver en meget lys farvetone, et hvidt stykke stof reflekterer meget lys – et mørkt stykke stof reflekterer ikke lyset særligt godt.
Man siger, at den neutrale farve-tone, som hverken er lys eller mørk, fremkommer ved 18% refleksion. De ser således ud:
Grå 18 procent  Blå 18 procent  Grøn 18 procent  Rød 18 procent

Disse farvertoner reflekterer alle med 18 % og er derved neutrale i farvetonen. Man vil derfor blot kalde disse farver: grå, blå, grøn og rød.
En farve der opleves som lyserød, er en rød, som reflekterer med mere end 18 %, en farve der opleves som dyb mørkerød tilhører en genstand, som reflekterer med mindre end 18 %.
Dit kamera er fra fabriksindstillingerne sat til at gengive motivet i en neutral farvenuance, som er de 18 %. Det vil sige, kameraet opfatter ‘normalen’ i farverne som 18 % refleksion af solens lys og bruger dette til at regulere gengivelsen af de andre farvetoner med.
De 18% ligger tæt på de farver, vi ser i de fleste motiver i hverdagen. Det grønne græs, den blå himmel har for eksempel cirka en refleksion på de 18%. Det er som regel en rigtig god egenskab i kameraet, at den forsøger at gengive farverne ud fra en neutral grundindstilling, fordi det passer med de fleste farver, vi oplever i hverdagen. Tager du for eksempel et billede af din have, vil farvetonerne i dit billede blive gengivet ud fra, om der er en højere refleksion eller en lavere refleksion end 18%. En del af græsset vil være 18%, måske har du hvide blomster i din have, de reflekterer med mere end 18% og vil derfor vises tilsvarende lysere på billedet, det sorte muldhvarpeskud vil blive sort, fordi det reflekterer mindre en 18%.

Men der er situationer, hvor farverne i motivet afviger. For eksempel hvis du fotograferer et landskab fuld af sne. Så skal kameraet helst ikke prøve at gengive farverne målt ud fra en 18% refleksion, for det er ikke ‘normalen’ i dit billede, da der næsten ingen farver er, som er 18%.  Men det er kameraet indstillet til. Så når du tager et billede af et snelandskab, så ved kameraet, at den grå tone, du ser i farveprøverne herover er det neutrale, og den vil gengive de hvide farver efter det. Derfor vil den gengive  de hvide farver som grå for at få dem til at ligge tæt på det neutrale udgangspunkt. De mørkeste af de hvide nuancer vil vises mørkere grå, de lyse som lysere grå osv…
Men den grå farve er jo ikke den neutrale i dit billede, der er overvejende hvidt. I dette tilfælde vil den neutrale farvenuance i dit billede vil være en eller anden af det hvide farver, som de andre lyse farvetoner i billedet derfor skal gengives ud fra.

Det samme med en meget mørkt motiv, bare med omvendt fortegn. Kameraet vil gengive de mørke farvetoner ud fra indstillingen at 18% er neutral, og derfor vil det mørke gengives meget lysere og gråligt.

Hvad skal man så gøre for at rette op på det?

Jo, det er her, du skal eksponeringskompensere – forenklet sagt, du skal gøre kameraet opmærksomt på, at det i dette tilfælde IKKE skal gengive farvetoner ud fra en 18 % refleksion som normalen.

Det gør man ved at anvende knappen for netop eksponeringskompensationer, som er gengivet med et +/- symbol. På Nikons kameraer sidder den ofte ved udløserknappen. – På andre kameramærkers modeller kan den være en funktion inde i menuen.

Knap til eksponeringskompensationMan holder knappen inde og drejer på drejehjulet  og indstiller den værdi for kompensation, man ønsker. Plusværdier giver lysere billeder, og minus-værdier giver mørkere.

Til det viste snelandskab er der anvendt en eksponeringskompensation på +1,3.

En plus-værdi, fordi kameraet skal lave billedet lysere, end det ellers villa have gjort, da hvid er den dominerende farve.

Det afhænger af situationen, motivet og varierer samtidig fra kamera til kamera, hvilken værdi du skal indstille med. Det må du prøve dig frem med i starten og se, hvordan det virker, når du tager billedet. Med erfaringen vil det ikke være noget, du skal bruge lang tid på.

Jeg håber, det var svar på dit spørgsmål – mange tak fordi du skrev ind.

Husk, alle kan stille deres fotorelaterede spørgsmål i brevkassen her!

De bedste hilsner

Naturfotograf i Alopex Media
Mikkel Jezequel

One Comment on “Hvilken betydning har ISO, WB og lysmåling for gengivelsen af den hvide sne på vinterbilleder?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *